Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Historia

Pałac Czapskich, główna siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 5, od czerwca 2021 funkcjonuje jako nowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy. Poza Rektoratem uczelni, w budynku mieszczą się: Biblioteka Główna ASP w Warszawie, siedziba Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz pełniące funkcję wystawienniczą: Galeria Salon Akademii oraz Galeria -1.

Kalendarium architektoniczne

I poł. XVII w.
W miejscu obecnego Pałacu Czapskich został wybudowany drewniany dwór należący do rodziny Radziwiłłów.

do 1705
Powstał murowany pałac według projektu przypisanego Tylmanowi z Gameren.

1717-1721
Obiekt został przebudowany i zyskał swój obecny kształt, nad którym pracowali architekci: Augustyn Locci, Karol Bay oraz Kacper Bażanka. W wyniku tych prac budowla zyskała plan z dwoma ryzalitami na osiach elewacji frontowej i tylnej oraz czterema narożnymi alkierzami od strony dziedzińca i ogrodu.

1736
Pałac stał się własnością rodziny Czapskich, która intensywnie przebudowała budynek.

1743-1744
Włoscy rzeźbiarze – Antoni Capar i Samuel Contessa pracowali przy dekoracji budowli.

1752-1765
Prace budowlane nadały pałacowi późnobarokowy charakter – zachowany do dziś. Przy bramie od strony ul. Krakowskie Przedmieście pojawiły się, nadal tam obecne, orły oraz nieistniejące już w tym miejscu figury alegoryczne, przedstawiające cztery pory roku. Na dokupionym terenie sięgającym do ul. Mazowieckiej został usytuowany obszerny ogród.

ok. 1790
Powstały dwie trzypiętrowe, klasycystyczne oficyny sięgające aż do ul. Krakowskie Przedmieście, zbudowane według projektu Jana Chrystiana Kamsetzera, które funkcjonowały jako kamienice czynszowe.

1851-1852
Miała miejsce rozbudowa pawilonów frontowych w duchu późnobarokowym, harmonizująca zarazem z resztą architektury Pałacu. Usunięto również attykę i posągi, a na frontach ustawiono popiersia. Projektantem tej rozbudowy był Henryk Marconi.

1867
Nadbudowano korpus pałacu, zrównując go wysokością z alkierzami, a fasadę ozdobiono na wzór fasady frontowej oraz dodano medaliony przedstawiające wybitne postacie nauki i literatury. Wybudowano również (w formie ganku) wejście do biblioteki Ordynacji Krasińskich przy nowo wytyczonej ulicy hr. Berga (obecnie ul. Traugutta)

1890
Dokonano przebudowy oficyn bocznych wg projektu Juliana Ankiewicza oraz zmiany dekoracji w niektórych pomieszczeniach pałacu wg projektów Jana Heuricha starszego i Stefana Szyllera.

1939
Pałac, wówczas własność hr. Edwarda Raczyńskiego, spłonął w wyniku bombardowania niemieckiego.

1944
Oficyny boczne zostały zniszczone w trakcie Powstania Warszawskiego.

1948-1959
Przeprowadzono odbudowę Pałacu wg projektów Stanisława Brukalskiego, w założeniu przywracającą budowli wygląd z połowy XVIII w. Rekonstrukcja była ograniczona ze względów oszczędnościowych.

2013
Dzięki długofalowym staraniom ASP w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego na jej wniosek postępowania, decyzją Wojewody Mazowieckiego z 30 lipca 2013 r. potwierdzono, że z dniem 1 września 2005 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie włada całością nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

2017-2021
Miała miejsce realizacja projektu “Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”. POIS.08.01.00-00-1027/17 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Koordynator merytoryczny: Prorektor ds. inwestycji prof. Jerzy Bogusławski.
Kierownik projektu: Kanclerz ASP Michał Leszczyński.
Główny projektant odpowiadający za przebudowę pałacu: Andrzej Wyszyński.

Materiały pochodzą z publikacji pt. „Zapiski z Pałacu”, opracowanej przez zespół Archiwum ASP w Warszawie: Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz (koncepcja, wybór zdjęć, kalendarium), Tomasz Weresa, Mateusz Senczyno (wybór archiwaliów z zasobu Archiwum ASP), Renata Motyka (projekt graficzny).

Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”. POIS.08.01.00-00-1027/17 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość ogółem: 26 430 919,07 PLN
Dofinansowanie projektu z EU: 17 288 530,83  PLN